Proclaimer

Dit is de website van Toerisme Oost-Vlaanderen VZW

Adres: Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent
Ondernemingsnummer: BE0407710695

Toerisme Oost-Vlaanderen is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website. We doen er alles aan om de informatie actueel en juist te houden.

Merkt u dat er iets niet klopt? Laat het ons dan weten via het online contactformulier.

Opgave en registratie van persoonsgegevens

De Gebruiker beschikt over de mogelijkheid formulieren in te vullen waarbij persoonlijke gegevens worden medegedeeld. Hierdoor worden de persoonlijke/opgegeven gegevens van die persoon bewaard in een databank en gebruikt voor verschillende doeleinden zoals marketing, klantenbeheer, prospectie en interne doeleinden. De verstrekte gegevens kunnen evenwel ook worden doorgegeven aan derden of aan de met Isabel verbonden partners of ondernemingen.

Elektronische nieuwsbrieven

Er kan via verschillende websites, zoals tov.be en toerismevlaamseardennen.be/overwinteren, (gratis) ingetekend worden op de elektronische nieuwsbrief. Voor de inschrijving wordt enkel een e-mailadres gevraagd. Dit e-mailadres wordt enkel voor het versturen van de digitale nieuwsbrief gebruikt. Met de digitale nieuwsbrieven brengt Toerisme Oost-Vlaanderen en haar regio's nieuws uit over haar dienstverlening en producten. Gebruikers kunnen zich op elk moment uitschrijven voor deze nieuwsbrief. Op dat moment worden alle gegevens uit de mailinglijst gehaald.

De nieuwsbrief wordt uitgestuurd via het online e-mailplatform MailChimp. MailChimp verzamelt gegevens over welke nieuwsbrieven geopend worden en over welke links in de nieuwsbrief worden aangeklikt. Die gegevens worden uitsluitend geregistreerd met het oog op de statistische analyse van leesgedrag en voor een betere afstemming van het informatie- en dienstenaanbod op de behoeften van de gebruikers.

Auteursrechtelijke bescherming en bronvermelding

Alle teksten en illustraties op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. U kunt ze afdrukken voor privé-gebruik. Een bredere verspreiding kan enkel na toestemming van de Toerisme Oost-Vlaanderen vzw. U kunt citeren op voorwaarde dat u steeds verwijst naar de authentieke bron. De lay-out en de functionaliteit van deze site zijn auteursrechtelijk beschermd.

Publicatie van officiële teksten

De publicatie van officiële teksten heeft geen officieel karakter. Bij verschillen tussen de elektronische tekst en de gedrukte tekst prevaleert de gedrukte tekst, tenzij anders aangegeven.

Externe links en partnersites

URL’s (of links) die worden opgenomen in de website of andere elektronische communicatieportalen, welke niet onder feitelijke controle staan van Toerisme Oost-Vlaanderen vzw, zijn geheel op eigen verantwoordelijk aan te klikken en te bezoeken door de Gebruiker.