Routedokter

Fietsnetwerk Meetjesland

Aalter

  • Trajectwijziging tussen knooppunt 95 (verplaatst naar Nieuwendam) en 96 (verplaatst naar Kwadestraat): door overgang spoorweg via nieuwe brug.     
  • Trajectwijziging tussen knooppunt 87 en 94: het traject is geschrapt, door industriële activiteiten zal het jaagpad langs het kanaal daar afgesloten blijven. 
  • Wegonderbreking tussen knooppunt 87 en 13: ombouw brug over E40 tot Ecovelobrug. Geen doorgang tot 12 juli 2019. Er is een omleiding voorzien door de aannemer. 
  • Wegonderbreking tussen knooppunt 98 en 99: volg de omleidingsborden via de spoorwegbrug in Sint-Maria-Aalter. Tot juni 2021.
  • Wegonderbreking tussen knooppunt 92 en 95: werken langs de spoorweg t.h.v. de N44.

Maldegem

  • Trajectwijziging tussen knooppunt 1 en 4: het traject is geschrapt, het kruispunt over de N49 is er om veiligheidsreden afgesloten.

Nevele

  • Wegonderbreking tussen knooppunt 87 en 13: ombouw brug over E40 tot Ecovelobrug. Geen doorgang tot 12 juli 2019. Er is een omleiding voorzien door de aannemer. 

WANDELNETWERK Kreken

Er zijn geen trajectwijzigingen gekend.

 

 

WANDELNETWERK Bulskampveld

Aalter

  • Trajectwijziging en verplaatste knooppunten wegens bouw nieuwe brug over de spoorweg: tussen kpt 82 en 14 (nu in Nieuwendam) via de brug naar 12 (in de Kwadestraat, dit is het vroegere kpt 9). Vermits de kaart pas in 2020 wordt vernieuwd is naast kpt 12 ook nog kpt 9 aangeduid. 
  • Wegonderbreking thv voetgangerstunnel onder de spoorweg/station in Sint-Maria-Aalter kpt 85: aangepast traject tussen 84 en 85, 82 en 85, 77 en 85. Het traject tussen 13 en 85 kan niet gewandeld worden. Tot juni 2021.

WANDELNETWERK Bossen

Er zijn geen trajectwijzigingen gekend.